นิทรรศการแสดงสินค้า

มองหาซิลเวอร์สันได้จากงานแสดงสินค้าต่างๆดังต่อไปนี้:

Name Location Date
PPMA Birmingham, UK Sep 28 - Sep 30, 2021
Cosmetorium Palau de Congressos, Barcelona Oct 20 - Oct 21, 2021
MJBizCon 2021 Las Vegas Oct 20 - Oct 22, 2021
Making Cosmetics Italy MiCo, Milano Nov 25 - Nov 26, 2021
SIAL Paris Villepinte, Paris Oct 15 - Oct 19, 2022
Pack Expo Chicago, IL Oct 23 - Oct 26, 2022