อาหาร

ที่ซิลเวอร์สันนอกจากคุณจะได้เครื่องผสมที่มีคุณภาพแล้ว คุณยังได้คำตอบของงานผสมอีกด้วย

เรารู้ดีว่าความท้าทายของงานผสมในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ฉะนั้นเราจึงมีผู้เชี่ยวชาญที่จะอยู่เคียงข้างคุณเพื่อให้มั่นใจได้ว่าคุณได้เครื่องผสมที่ตรงกับความต้องการใช้งานอย่างแท้จริง เราขอนำเสนอเครื่องผสมบดตัดเฉือนสูงที่เน้นสุขอนามัย (Hygienic High Shear Mixers) ซึ่งมีขนาดต่างๆ กันไว้ให้บริการ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานผสมประเภทอาหาร ทั้งนี้ซิลเวอร์สันยังสามารถออกแบบดัดแปลงและผลิตเครื่องผสมตามความต้องการใช้งานเฉพาะให้กับคุณได้อีกด้วยApplication Reports


Preparation of Samples for Aflatoxin Testing - TH Preparation of Samples for Aflatoxin Testing

Aflatoxins are produced by various types of molds which can grow on foodstuffs such as pistachio nuts, peanuts,…

Dispersion of Filter Aid Powders - TH Dispersion of Filter Aid Powders

Before racking into containers most beer, particularly lager, is filtered to remove yeast and other solid matter in…

Dispersion of Beer Foam Head Retaining Agents - TH Dispersion of Beer Foam Head Retaining Agents

Ingredients such as propylene glycol alginate (PGA) may be added to beer to stabilize the foam head and to aid…

Preparation of Isinglass Finings - TH Preparation of Isinglass Finings

Lager beer is brewed using “bottom fermenting” yeast which sinks during fermentation. A storage period follows to…

Production of Cream Liqueurs - TH Production of Cream Liqueurs

Cream liqueurs are an emulsion of cream with an alcoholic spirit such as brandy, whisky, vodka, etc. Which may be in…

Manufacture of Baby Milk and Infant Formula - TH Manufacture of Baby Milk and Infant Formula

Baby milk or infant formula is primarily used as a substitute for human milk. Other uses include “Follow-up” products…

Processed Cheese - TH Processed Cheese

Processed Cheese is a blend of cheese, water and other permitted additional ingredients (depending on legislation) such…

Production of Flavored Milk Drinks - TH Production of Flavored Milk Drinks

Flavored milk drinks are available in many varieties. Viscosities range from that of whole milk, to “thick milkshake”…

Preparation of Ice Cream Mixes - TH Preparation of Ice Cream Mixes

Ice cream mixes are formulated from either whole milk, skim milk, cream, or in some cases water, with a number of added…

Ice Cream Manufacture—Hydration of Stabilizers and Emulsifiers - TH Ice Cream Manufacture -- Hydration of Stabilizers and Emulsifiers

Stabilizers and Emulsifiers make up only a small proportion of an ice cream mix (typically no more than 1%) but…

Preparation of Margarine and Low Fat Spreads - TH Preparation of Margarine and Low Fat Spreads

Margarine is a blend of around 80% vegetable oil or animal fat, and 20% water with added salt, flavorings, color and…

Premixes for Mousses and other Aerated Desserts - TH Premixes for Mousses and other Aerated Desserts

A mousse is typically a dessert which has set with a light foam-like consistency. This structure is obtained by the…

Manufacture of Sweetened Condensed Milk - TH Manufacture of Sweetened Condensed Milk

Sweetened condensed milk (SCM) is concentrated milk to which sugar has been added to act as a preservative. It differs…

Preparation of Premixes for Yogurt and Other Cultured Milk Desserts - TH Preparation of Premixes for Yogurt and Other Cultured Milk Desserts

Yogurts (and other cultured milk desserts) are produced by fermentation of milk by the addition of certain types of…

Soft Drink Manufacture - Dispersion of Artificial Sweeteners - TH Soft Drink Manufacture - Dispersion of Artificial Sweeteners

“Low Calorie,” “Sugar-free” or “Diet” soft drinks are formulated with artificial sweeteners such as Aspartame,…

Manufacture of Cloud Emulsions for Soft Drinks - TH Manufacture of Cloud Emulsions for Soft Drinks

Clouding agents are used in soft drink manufacture to give a more natural appearance to products with a low juice…

Soft Drink Manufacture - Dispersion/Hydration of Functional Ingredients - TH Soft Drink Manufacture - Dispersion/Hydration of Functional Ingredients

Ingredients such as gums, starches, alginates, etc., are found in many soft drinks including fruit juices, concentrated…

Soft Drink Manufacture - Preparation of Sugar Syrups - TH Soft Drink Manufacture - Preparation of Sugar Syrups

The sugar content of carbonated and still soft drinks varies considerably according to whether the product is to be…

High Speed Reclamation of Confectionery - TH High Speed Reclamation of Confectionery

Confectionery may require reclamation or reworking for a number of reasons; When high speed production lines stop…

Refining of Edible Oils - TH Refining of Edible Oils

Edible oils obtained from coconut, corn, cottonseed, olive, palm, peanut, soybean, sunflower, etc., contain gums and…

Production of Flavor Emulsions - TH Production of Flavor Emulsions

Flavor emulsions are used in a wide range of foods, carbonated soft drinks and dairy products.

Dispersion of Pectin for Jellies and Preserves - TH Dispersion of Pectin for Jellies and Preserves

Pectin is a polysaccharide obtained from a variety of fruits. It is used as a thickening and gelling agent in a wide…

Hydration of Xanthan Gum - TH Hydration of Xanthan Gum

Xanthan gum (E415) is a polysaccharide widely used for its thickening and stabilizing effect on emulsions and…

Preparation of Batter and Coating Mixes - TH Preparation of Batter and Coating Mixes

Batter mixes are widely used as a coating for deep-fried foods and in many other products including cakes, doughnuts,…

Deagglomerating Batter Mixes - TH Deagglomerating Batter Mixes

The installation of a Silverson In-Line mixer has solved production problems for a major food processor. They…

Preparation of Brines for the Meat Industry - TH Preparation of Brines for the Meat Industry

A number of functional ingredients are added to meat to act as preservatives, flavoring, coloring, etc. These are…

Preparation of Petfood Gravies and Gels - TH Preparation of Petfood Gravies and Gels

Most tinned dog and cat food is based on a slurry of meat or meat derivatives and cereals. Some products also contain…

Mayonnaise Manufacture - TH Mayonnaise Manufacture

Large scale production is normally carried out using plant specifically designed for mayonnaise manufacture. This…

Preparation of Mustards - TH Preparation of Mustards

Mustards are made in a variety of forms, with various flavors and textures. They can however be divided into two basic…

Production of Salad Dressings - TH Production of Salad Dressings

There are many products which could be described as salad dressings, including many sauces. There are further…

Manufacture of Tomato Sauces and Ketchups - TH Manufacture of Tomato Sauces and Ketchups

Tomato sauces are used in many products including frozen foods, pasta sauces and pizza toppings, etc. A typical tomato…

ถามคำถามผู้เชี่ยวชาญ


ส่งความจำนง