อุตสาหกรรมยา

ซิลเวอร์สันเป็นผู้บุกเบิกการออกแบบและสร้างเครื่องผสมที่เน้นพิเศษเรื่องสุขอนามัย (Ultra Hygienic) ในอุตสาหกรรมยาและเทคโนโลยีชีวะภาพ ด้วยประสพการณ์มากกว่า 70 ปี ในการให้บริการแก่อุตสาหกรรมประเภทนี้ นับตั้งแต่บริษัทชั้นนำของโลกไปจนถึงบริษัทเล็กๆ จึงทำให้ซิลเวอร์สันมีความรู้และเชี่ยวชาญเป็นอย่างดีถึงความต้องการเฉพาะของงานผสมในอุตสาหกรรมผลิตยาApplication Reports


Production of Pharmaceutical Cream and Ointments - TH Production of Pharmaceutical Cream and Ointments

Pharmaceutical preparations for treatment of conditions such as rashes, skin irritation, stings, fungal infections,…

Production of Cough Mixtures and Pharmaceutical Syrups - TH Production of Cough Mixtures and Pharmaceutical Syrups

Traditional cough mixtures are formulated around a syrup at 60-75% concentration which is made from sucrose,…

Manufacture of Ophthalmic and Contact Lens Solutions - TH Manufacture of Ophthalmic and Contact Lens Solutions

Contact lens solutions include different products which perform a range of functions including cleaning, disinfecting,…

Mixing of Sterile Ingredients - TH Mixing of Sterile Ingredients

To respond to legislative and customer requirements, the pharmaceutical industry is having to demand ever increasing…

Manufacture of Pharmaceutical Tablet Coatings - TH Manufacture of Pharmaceutical Tablet Coatings

Pharmaceutical tablets are given a coating for a number of reasons:
• To improve the appearance and aid…

ถามคำถามผู้เชี่ยวชาญ


ส่งความจำนง