ครื่องผสมผงแป้ง Flashblend - ทำงานได้อย่างไร

ซิลเวอร์สันขอนำเสนอวิธีการที่เป็นหนึ่งเดียวของการผสมผงแป้งในของเหลวโดยปราศจากการจับตัวเป็นก้อนแป้งและได้ของเหลวผสมที่ละลายเป็นเนื้อเดียวกันอย่างสม่ำเสมอในกระบวนการไหลผ่านเข้าเพียงครั้งเดียว


ระยะที่1

เครื่องผสมซิลเวอร์สัน In-Line ที่ได้ออกแบบมาเป็นพิเศษจะทำการไหลเวียนของผสมจากถังผสมผ่านเครื่องผสมด้วยความเร็วสูง


ระยะที่2

เมื่อวาล์วสำหรับปล่อยผงแป้งถูกเปิดออก ผงแป้งจะถูกดูดจากกรวยใหญ่เข้าเครื่องผสมที่มีการบดตัดเฉือนสูง


ระยะที่3

ผงแป้งกับของเหลวจะถูกป้อนเข้าไปโดยตรงที่โซนบดตัดของเครื่องผสม เพื่อทำการไหลตัดเฉือนและเกิดการผสมรวมเป็นเนื้อเดียวกันอย่างทันที ได้ของผสมที่ปราศจากก้อนแป้ง จากนั้นจึงถูกส่งกลับไปที่ถังผสมรวมด้วยระบบดูดภายในตัวของเครื่อง


ถามคำถามผู้เชี่ยวชาญ


ส่งความจำนง