เครื่องผสมผงแป้ง Flashmix - ทำงานได้อย่างไร

เครื่องผสมซิลเวอร์สัน Flashmix รุ่นใหม่นี้มีวิธีการผสมผงแป้งในของเหลวอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว, ผลิตภัณฑ์ไม่มีการจับกันเป็นก้อน, ผลิตภัณฑ์ผสมรวมเป็นเนื้อเดียวกันโดยตลอด


กระบวนการขั้นที่1

เครื่องผสมซิลเวอร์สันแบบ inline ที่มีการดัดแปลงมาเป็นพิเศษนี้จะทำการไหลวนของเหลวจากถังผลิตผ่านไปที่ตัวเครื่องผสม Flashmix ด้วยความเร็วสูง


กระบวนการขั้นที่2

วาล์วจะทำการเปิดเพื่อปล่อยผงแป้งออกมา จากนั้นแรงดูดอันทรงพลังจากเครื่องจะดึงผงแป้งเข้าผสมรวมกับของเหลวที่ไหลผ่านเข้าตัวเครื่อง


กระบวนการขั้นที่3

ผงแป้งและของเหลวที่ไหลรวมกันนี้จะถูกส่งป้อนโดยตรงเพื่อทำการผสมบดเฉือนอย่างทันที ณ บริเวณ high shear จากนั้นของเหลวผสมที่ได้จะไหลผ่านกลับเข้าถังผลิตโดยอาศัยแรงขับเคลื่อนภายในตัวของเครื่อง Flashmix


ถามคำถามผู้เชี่ยวชาญ


ส่งความจำนง