เครื่องผสมผงแป้ง Flashmix - ทางเลือกของเครื่องที่ให้บริการ

Flashmix FMX 25 - TH

เครื่องผสม FMX25

สามารถผสมผงแป้งได้ในอัตราเร็วถึง 1,500 กิโลกรัม/ชั่วโมง เป็นเครื่องที่ผลิตมาพร้อมกรวยขนาด 40 ลิตร


Flashmix FMX 50 - TH

เครื่องผสม FMX50

เครื่องผสม FMX50 สามารถผลิตได้ทั้งแบบกรวยขนาด 40 ลิตร หรือ 100 ลิตร มีอากาศเข้าร่วมผสมในปริมาณที่น้อยที่สุด สามารถทำการผสมผงแป้งได้ด้วยอัตราเร็วถึง 7,000 กิโลกรัม/ชั่วโมง


Flashmix FMX 75 - TH

เครื่องผสม FMX75

สำหรับการผสมผงแป้งในปริมาณมากๆ สามารถทำได้ด้วยเครื่องผสม FMX75 อันทรงพลัง ทำการผสมละลายผงแป้งได้เร็วด้วยอัตรา 15,000 กิโลกรัม/ชั่วโมง ทำงานควบคู่กับกรวยขนาด 300 ลิตร


Flashmix Sack Table - TH

โต๊ะพักกระสอบ

โต๊ะพักกระสอบทำด้วย stainless steel เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่สามารถสั่งทำได้เฉพาะรุ่น FMX25 และFMX50


ถามคำถามผู้เชี่ยวชาญ


ส่งความจำนง