เครื่องผสม Ultramix - ทำงานได้อย่างไร


ระยะที่1

เมื่อเครื่องหมุนด้วยความเร็วสูง ร่องตัดด้านนอกของหัวผสมจะกระจายของเหลวผสมที่อยู่รอบๆ ตัวออกไปอย่างแรง ทำให้พื้นที่รอบๆ แต่ละแนวร่องตัดเกิดแรงดันต่ำขึ้น


ระยะที่2

ส่งผลให้ของเหลวที่อยู่ภายในหัวผสมถูกดึงขึ้นพุ่งออกมาตามแนวรัศมีของช่องตัดสล็อต เกิดการบดตัดเฉือนขึ้น พร้อมขับดันและกระจายของเหลวผสมให้พุ่งเข้าหาของเหลวผสมรวมในถังด้วยความเร็วสูง


ระยะที่3

ระหว่างที่ส่วนผสมถูกขับดันออกมาตามช่องตัดสล็อต วัตถุดิบในถังก็จะถูกดูดเข้าทางรูกลมทางด้านบนและด้านล่างของหัวผสมหมุน และถูกขับผ่านออกมาทางช่องตัดสล็อต พุ่งกระจายออกเข้าหาของเหลวผสมรวมเช่นนี้เรื่อยไปของวงจรการผสม ผลจากการดูดเข้าของรูกลม และกอรปกับการตัดเฉือนที่เกิดขึ้นของช่องตัดสล็อตในแนวรัศมีของหัวผสมนั้นส่งผลให้การผสมเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและกำเนิดรูปแบบของการไหลในแนวแกนแรงมากพอและกระจายไปอย่างทั่วถึงในถังผสม


ถามคำถามผู้เชี่ยวชาญ


ส่งความจำนง