Videos

Flashmix-ทำงานได้อย่าง

เครื่องผสมซิลเวอร์สัน Flashmix รุ่นใหม่นี้มีวิธีการผสมผงแป้งในของเหลวอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว, ผลิตภัณฑ์ไม่มีการจับกันเป็นก้อน, ผลิตภัณฑ์ผสมรวมเป็นเนื้อเดียวกันโดยตลอด
 

ผลิตภัณฑ์ วีดีโอ

การเปลี่ยนหัวผสม - TH การเปลี่ยนหัวผสม

สามารถเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วและง่ายในหัวผสมแบบต่างๆ เหล่านี้ช่วยอำนวยให้เครื่องผสมทำงานได้หลากหลายรูปแบบการผสม…

เครื่องผสม Duplex - TH เครื่องผสม Duplex

เป็นเครื่องผสมที่สร้างขึ้นมาจากความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบดลดขนาดและโฮโมจีไนซิงของแข็งชิ้นใหญ่ๆ…

เครื่องผสม In-Line - TH เครื่องผสม In-Line

เครื่องผสม In-Line ใช้สำหรับงานผสมที่มี กระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง หรือ งานรีไซเคิลของผลิตภัณฑ์ต่างๆ…

เครื่องผสม D2500 - TH เครื่องผสม D2500

เครื่องผสม D2500 เป็นเครื่องผสมที่สมบูรณ์ในตัว เป็นระบบที่มีพลังสูงเพื่อทำการย่อยขนาด, ทำให้ละลาย,…

เครื่องผสม D2500 ทำงานได้อย่างไร - TH เครื่องผสม D2500 ทำงานได้อย่างไร

เป็นการออกแบบพิเศษอันประกอบด้วยหัวผสมบดที่ทำการย่อยขนาดทำงานควบคู่กันกับเครื่องผสมซิลเวอร์สันแบบ Inline…

เครื่องผสม Flashblend - TH เครื่องผสม Flashblend

Flashblend เป็นเครื่องผสมที่ถูกพัฒนามาโดยเฉพาะสำหรับการละลายผงแป้งในของเหลวโดยปราศจากการจับตัวกันเป็นก้อน…

เครื่องผสม Ultramix - TH เครื่องผสม Ultramix

Ultramix ถูกออกแบบมาให้สามารถทำงานผสมได้เหนือการผสมแบบใช้เครื่องกวนผสมโดยทั่วไป แต่ไม่ต้องการการบดเฉือนของ rotor/stator…

ห้องแล็ป - TH ห้องแล็ป

เครื่องผสมสำหรับห้องแล็ป ของซิลเวอร์สัน เป็นเครื่องที่มีประสิทธิภาพ และมีความยืดหยุ่น…

เครื่องผสม Batch - TH เครื่องผสม Batch

เครื่องผสม Batch สามารถทำงานผสมได้ หลากหลายที่สุด ได้แก่ งานผสม, อีมัลซิฟายอิง, โฮโมจีไนซิง, บดขนาด, และทำละลาย…

เครื่องผสม Ultra Hygienic In-Line - TH เครื่องผสม Ultra Hygienic In-Line

ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก 3A และ EHEDG อีกทั้งได้ออกแบบตามแนวร่วมของ FDA และ cGMP เครื่องผสม Ultra Hygienic In-Line…

เครื่องผสม Bottom Entry - TH เครื่องผสม Bottom Entry

ถูกออกแบบมาสำหรับติดตั้งให้เข้ากับก้น ถังและด้านข้างของถังผสม โดยเครื่องผสม High Shear Bottom Entry…

เครื่องผสมที่ได้สุขอนามัย - TH เครื่องผสมที่ได้สุขอนามัย

ซิลเวอร์สันเป็นผู้ริเริ่ม อุปกรณ์การผสมที่ ได้สุขอนามัย เรามีเครื่องประเภทนี้ไว้ให้บริการต่อไปนี้…

เครื่องผสม Batch – ทำงานได้อย่างไร - TH เครื่องผสม Batch – ทำงานได้อย่างไร

การออกแบบเครื่องผสมซิลเวอร์สัน Batch ไม่เพียงแต่ลดเวลาการทำงานผสมอย่างมหาศาลได้ถึง 90% เท่านั้น ภาพจำลองในระยะใกล้ๆ…

เครื่องผสม Flashmix - TH เครื่องผสม Flashmix

เครื่องผสมแบบใหม่ของซิลเวอร์สัน Flashmix ช่วยทำให้ผงแป้งละลายได้อย่างรวดเร็ว ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์…

Flashmix-ทำงานได้อย่าง - TH Flashmix-ทำงานได้อย่าง

เครื่องผสมซิลเวอร์สัน Flashmix รุ่นใหม่นี้มีวิธีการผสมผงแป้งในของเหลวอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว,…

หัวบดผสมแล็ปที่สามารถสลับเปลี่ยนได้  - TH หัวบดผสมแล็ปที่สามารถสลับเปลี่ยนได้ 

สามารถเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วและง่ายในหัวผสมแบบต่างๆ เหล่านี้ช่วยอำนวยให้เครื่องผสมทำงานได้หลากหลายรูปแบบการผสม…

Verso - TH Verso

Verso เป็นเครื่องผสมบดซิลเวอร์สันขนาดเล็ก แบบ In-line ที่ใช้งานได้บนโต๊ะ เหมาะสำหรับใช้งานในห้องแล็ปหรือการทดลองผลิต…

เครื่องบดผสมแบบ In-Line –ทำงานได้อย่างไร - TH เครื่องบดผสมแบบ In-Line –ทำงานได้อย่างไร

เครื่องผสมบดซิลเวอร์สันแบบ in-line มีข้อดีมากมายในเรื่องของความเร็วในการผลิต, มีความยืดหยุ่น,…

เครื่องบดผสม Verso –ทำงานได้อย่างไร - TH เครื่องบดผสม Verso –ทำงานได้อย่างไร

เครื่องผสมบด Verso ของซิลเวอร์สันนั้นมีข้อดีมากมายในเรื่องของความเร็วในการผลิต, มีความยืดหยุ่น,…

กระบวนการ วีดีโอ

การผสมเข้าเป็นเนื้อเดียว - TH การผสมเข้าเป็นเนื้อเดียว

จากปฏิบัติการตัดเฉือนเป็นอย่างดีของ rotor/stator จะดึงส่วนผสมเหลวเข้าหาหัวผสม เพื่อทำบดผสมเข้ากันอย่างรวดเร็ว…

อีมัลซิฟายอิง - TH อีมัลซิฟายอิง

การออกแบบของซิลเวอร์สันที่มีการบด ตัดเฉือนสูงอันเกิดจาก rotor/stator นั้นเป็นเครื่องรับประกันได้ว่าสารละลายอีมัลชั่น…

การทำละลาย - TH การทำละลาย

เครื่องผสมซิลเวอร์สัน high shear mixers เป็นทางเลือกของงานผสมที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับการทำละลายของวัตถุดิบต่างๆ มากมาย…

การเข้าทำพันธะกับน้ำ - TH การเข้าทำพันธะกับน้ำ

กระบวนการตัดเฉือนสูงในเครื่องผสมซิลเวอร์สันช่วยให้ ผงแป้งแตกกระจายตัวได้อย่างรวดเร็ว…

การผสมผงแป้งในของเหลว - TH การผสมผงแป้งในของเหลว

เครื่องผสมซิลเวอร์สันสามารถผสมผงแป้งในประมาณมากๆ ให้ผสมรวมเป็นเนื้อเดียวกับของเหลวได้อย่างรวดเร็ว…

การดึงกลับมาใช้งานใหม่ - TH การดึงกลับมาใช้งานใหม่

กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ขนาด หรือเสียรูปมาใช้งานใหม่นั้น…

การสลายก้อนแป้ง - TH การสลายก้อนแป้ง

การจับตัวกันเป็นก้อนของผงแป้งสามารถทำให้แตกสลายได้ด้วยกระบวนการบดเฉือน high shear ของเครื่องผสมซิลเวอร์สัน…

การลดขนาดให้เป็นอนุภาค - TH การลดขนาดให้เป็นอนุภาค

กระบวนการบดตัดเฉือน high shear ของเครื่องผสมซิลเวอร์สันทำได้อย่างรวดเร็ว…

กระบวนการ ปรับปรุงและพัฒนา - TH กระบวนการ ปรับปรุงและพัฒนา

คุณมีปัญหาเรื่องการแตกกระจายของผงแป้งในงานผสมหรือไม่…

การละลายเป็นเนื้อเดียว - TH การละลายเป็นเนื้อเดียว

สำหรับการทำโฮโมจีไนซ์ (Homogenisation)…

เครื่องบดผสมอีมัลซิฟายอิงแบบ In-Line - TH เครื่องบดผสมอีมัลซิฟายอิงแบบ In-Line

ซิลเวอร์สันมีเครื่องผสม In-Line หลากหลายรูปแบบไว้ให้บริการ ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางสำหรับเตรียมงานผสมอีมัลชัน…

ผงทำให้เหนียว (Gums) และผงทำให้ข้น (Thickeners) - TH ผงทำให้เหนียว (Gums) และผงทำให้ข้น (Thickeners)

ปัญหาการแตกกระจายตัวของผงทำให้เหนียว (gums) และผงทำให้ข้น (thickening) พบมากโดยทั่วไปในงานผสม

น้ำมันสำหรับบริโภค - TH น้ำมันสำหรับบริโภค

เครื่องผสมซิลเวอร์สัน In-Line ได้ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางทั่วโลกสำหรับงานสกัดน้ำมันบริโภค 

องค์กร วีดีโอ

ลูกค้าของเรา - TH ลูกค้าของเรา

ลูกค้าของเราส่วนใหญ่เป็นบริษัทชั้นน ำและเชี่ยวชาญระดับโลกในด้านอาหาร, เคมีภัณฑ์, เครื่องสำอาง และยา…

การปรับใช้ - TH การปรับใช้

เครื่องผสมเครื่องหนึ่งไม่สามารถทำง านผสมที่ต้องการได้ทุกรูปแบบเสมอไป…

ประวัติซิลเวอร์สัน แมชชีน - TH ประวัติซิลเวอร์สัน แมชชีน

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1948 เป็นต้นมา ซิลเวอร์สันได้เ ป็นผู้นำในการพัฒนาเครื่องผสม high-shear mixers…