email_iconrequest_quote_iconsearch_icon
 

เครื่องผสมความเฉือนสูง High shear Mixers

ขอต้อนรับสู่ ซิลเวอร์สันแมชชีน เราเป็นผู้นำระดับโลกด้านการออกแบบและผลิตเครื่องผสมที่มีการทำงานแบบ High shear พร้อมทั้งเชี่ยวชาญในเครื่องผสมผงแป้งในของเหลว (Powder/Liquid Mixers), เครื่องผสมที่เน้นสุขอนามัย (Sanitary Mixers), และเครื่องบดละเอียด/เครื่องทำละลาย (Disintegrator/Dissolvers) จะพบว่าเทคโนโลยีการผสมของเราถูกนำมาใช้งานอย่างมากมายครอบคลุมอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ อาหาร, ยา, เครื่องสำอาง, เคมีภัณฑ์, น้ำมัน lube oils เป็นต้น

เครื่องบดผสมประเภทต่างๆ

เครื่องผสมในห้องปฏิบัติการ

เครื่องผสมในห้องแล็ปซิลเวอร์สัน เหมาะสำหรับงานบดผสมประเภทต่างๆ เช่น งานผสมทั่วไป, การทำอิมัลชัน, การทำโฮโมจีไนซ์, การบดย่อยและทำละลาย เป็นต้น มีประสิทธิภาพสูงและเชื่อถือได้ สามารถทำงานบดผสมได้ตั้งแต่ 1 มิลลิลิตร จนถึง 12 ลิตร ให้อัตราการไหลสูงได้ถึง 20 ลิตรต่อนาที และทำการผลิตซ้ำได้เมื่อขยายขนาดขึ้น

ชมการทำงานของเครื่อง


จากห้องปฏิบัติการสู่การผลิตจริง

ด้วยประสบการณ์ปฏิบัติงานจริงกว่า 75 ปี ซิลเวอร์สันมีความเชี่ยวชาญและความรู้ ที่สามารถช่วยลูกค้าขยายขนาดการผลิตจากห้องปฏิบัติการหรือนำร่องไปสู่การผลิตขนาดใหญ่ กุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จของเราและของลูกค้าเองด้วยนั้นก็คือ ความแม่นยำของงานบดผสมในอุตสาหกรรมผลิตจริง ซึ่งสามารถคาดคะเนได้จากผลในห้องปฏิบัติการ


เครื่องผสมแบบ Batch Mixers

เครื่องผสมซิลเวอร์สันความเฉือนสูง ประเภทBatch ไม่ได้กวนผสมให้เข้ากันแบบธรรมดา แต่เป็นการทำอิมัลชัน, การทำโฮโมจีไนซ์, ทำละลาย, ทำสารละลายแขวนลอย, ทำให้แตกสลาย, และการบดละเอียดของแข็ง เป็นต้น เครื่องผสมแต่ละเครื่องจะประกอบไปด้วย หัวบดผสม rotor/stator ที่ออกแบบมาอย่างดีมีความเที่ยงตรงสูง มีประสิทธิภาพการทำงานเหนือเครื่องกวนผสมแบบดั้งเดิมทั่วไป ลดเวลาที่ใช้ในกระบวนการผลิตได้มากกว่าถึง 90% ช่วยปรับปรุงคุณภาพการผลิต เนื้องานสม่ำเสมอ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต

ชมการทำงานของเครื่อง


เครื่องผสมแบบ In-Line Mixers

เครื่องผสมซิลเวอร์สันความเฉือนสูง เป็นเครื่องที่มีประสิทธิภาพสูง ทำงานบดผสมได้อย่างรวดเร็ว สามารถลดเวลาในกระบวนการผลิตได้ถึง 90% โดยเครื่องบดผสมซิลเวอร์สัน In-Line สามารถดัดแปลงการทำงานได้หลายรูปแบบ โดยการสลับเปลี่ยนหัวบดผสม (workhead) ได้ง่ายและรวดเร็ว ส่งผลให้ผลิตงานผสมต่างๆ ได้หลายรูปแบบเช่น ทำอิมัลชัน, ทำโฮโมจีไนซ์, ทำให้ละลาย, ทำสารละลายแขวนลอย, ทำให้ผงแตกกระจายตัว และบดสลายของแข็ง เป็นต้น

ชมการทำงานของเครื่อง


เครื่องผสมผงแป้งในของเหลว Flashmix

เครื่องผสมซิลเวอร์สัน Flashmix เป็นนวัตกรรมใหม่ของการผสมผงแป้งในของเหลว สามารถทำการผสมผงแป้งได้ด้วยอัตราเร็วสูงสุดถึง 15,000 กิโลกรัมต่อชั่วโมง สามารถใช้ผลิตงานที่มีอุณหภูมิและความหนืดสูง ส่งผลให้งานผสมความเฉือนสูงสามารถทำได้หลากหลายยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อน

ชมการทำงานของเครื่อง

ข้อสงสัย-คำถาม? ถามผู้เชี่ยวชาญ
โทรหาเรา 66-2-8717001-3