เครื่องผสมผงแป้ง Flashmix

เครื่องผสมซิลเวอร์สัน Flashmix รุ่นใหม่นี้เป็นเครื่องที่มีวิวัฒนาการณ์การผสมผงแป้งในของเหลวที่ไม่เหมือนเครื่องผสมแบบอื่นๆ ซึ่งโดยทั่วไปผงแป้งจะถูกดูดเข้าเครื่องโดยใช้แรงดูดสูญญากาศเข้าช่วย แต่สำหรับเครื่องผสม Flashmix นี้เครื่องจะทำการดึงผงแป้งเข้าหาของเหลวที่ไหลเข้าเครื่องได้โดยตรง ทำให้ผงแป้งเกิดการแตกกระจายและทำพันธะกับของเหลวได้ในปริมาณมากๆ และที่ความหนืดสูง –ส่งผลดีทำให้เกิดการผสมบดแบบ High shear ของงานผสมผงแป้งสามารถทำได้อย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อน

ข้อดี

 • สามารถผสมผงแป้งได้ที่อัตราเร็วสูงถึง 15,000 กิโลกรัม /ชั่วโมง
 • ไม่มีการจับรวมตัวกันเป็นก้อน, มีความสม่ำเสมอในทุกการผลิต
 • เหมาะสมสำหรับการทำงานที่อุณหภูมิสูง
 • เหมาะสำหรับงานผสมผงทำให้เหนียว (gum) และผงทำให้ข้น (thickeners) ที่มีความเข้มข้นสูง
 • ควบคุมอากาศที่จะเข้าไปผสมร่วมกับผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในปริมาณที่น้อยที่สุด
 • ถูกสุขอนามัย –เครื่องผสม Flashmix เป็นเครื่องที่ได้มาตรฐานการรับรองด้านสุขอนามัยจาก EHEDG และ 3-A 
 • ออกแบบให้มีขนาดต่างๆที่เอื้ออำนวยต่อการใช้งานอย่างกว้างขวางและสำหรับการผลิตขนาดต่างๆ
 • ใช้พลังงานต่ำ โดยปราศจากเครื่องปั๊มช่วยในการทำงาน
 • อยู่ในระดับต่ำ, ออกแบบให้สะดวกสำหรับการใช้งาน
 • เรียบง่าย –ง่ายในการติดตั้ง, ง่ายต่อการใช้งาน, และง่ายต่อการทำความสะอาด
   

ถามคำถามผู้เชี่ยวชาญ


ส่งความจำนง