email_iconrequest_quote_iconsearch_icon

เครื่องผสมผงแป้งในของเหลว  Flashmix

ดูวิดีโอ

เครื่องผสมผงแป้งในของเหลว  Flashmix

เครื่องผสมผงแป้งในของเหลว  Flashmix

เครื่องผสมผงแป้งในของเหลว  Flashmix

เครื่องผสมซิลเวอร์สัน Flashmix รุ่นนี้เป็นเครื่องที่มีวิวัฒนาการการผสมผงแป้งในของเหลวที่ไม่เหมือนเครื่องผสมแบบอื่นๆ ซึ่งโดยทั่วไปผงแป้งจะถูกดูดเข้าเครื่องโดยใช้แรงดูดสูญญากาศเข้าช่วย แต่สำหรับเครื่องผสม Flashmix นี้เครื่องจะทำการดึงผงแป้งเข้าหาของเหลวที่ไหลเข้าเครื่องได้โดยตรง ทำให้ผงแป้งเกิดการแตกกระจายและทำพันธะกับของเหลวได้ในปริมาณมากๆ และที่ความหนืดสูง –ส่งผลดีทำให้เกิดการผสมบดแบบ High shear ของงานผสมผงแป้งสามารถทำได้อย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อน

ข้อดี

 • สามารถผสมผงแป้งได้ที่อัตราเร็วสูงถึง 15,000 กิโลกรัม /ชั่วโมง
 • ไม่มีการจับรวมตัวกันเป็นก้อน, มีความสม่ำเสมอในทุกการผลิต
 • เหมาะสมสำหรับการทำงานที่อุณหภูมิสูง
 • เหมาะสำหรับงานผสมผงทำให้เหนียว (gum) และผงทำให้ข้น (thickeners) ที่มีความเข้มข้นสูง
 • ควบคุมอากาศที่จะเข้าไปผสมร่วมกับผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในปริมาณที่น้อยที่สุด
 • ถูกสุขอนามัย –เครื่องผสม Flashmix เป็นเครื่องที่ได้มาตรฐานการรับรองด้านสุขอนามัยจาก EHEDG และ 3-A 
 • ออกแบบให้มีขนาดต่างๆที่เอื้ออำนวยต่อการใช้งานอย่างกว้างขวางและสำหรับการผลิตขนาดต่างๆ
 • ใช้พลังงานต่ำ โดยปราศจากเครื่องปั๊มช่วยในการทำงาน
 • อยู่ในระดับต่ำ, ออกแบบให้สะดวกสำหรับการใช้งาน
 • เรียบง่าย –ง่ายในการติดตั้ง, ง่ายต่อการใช้งาน, และง่ายต่อการทำความสะอาด
   

ทำงานได้อย่างไร

เครื่องผสมซิลเวอร์สัน Flashmix รุ่นใหม่นี้มีวิธีการผสมผงแป้งในของเหลวอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว, ผลิตภัณฑ์ไม่มีการจับกันเป็นก้อน, ผลิตภัณฑ์ผสมรวมเป็นเนื้อเดียวกันโดยตลอด

กระบวนการขั้นที่1

เครื่องผสมซิลเวอร์สันแบบ inline ที่มีการดัดแปลงมาเป็นพิเศษนี้จะทำการไหลวนของเหลวจากถังผลิตผ่านไปที่ตัวเครื่องผสม Flashmix ด้วยความเร็วสูง

กระบวนการขั้นที่2

วาล์วจะทำการเปิดเพื่อปล่อยผงแป้งออกมา จากนั้นแรงดูดอันทรงพลังจากเครื่องจะดึงผงแป้งเข้าผสมรวมกับของเหลวที่ไหลผ่านเข้าตัวเครื่อง

กระบวนการขั้นที่3

ผงแป้งและของเหลวที่ไหลรวมกันนี้จะถูกส่งป้อนโดยตรงเพื่อทำการผสมบดเฉือนอย่างทันที ณ บริเวณ high shear จากนั้นของเหลวผสมที่ได้จะไหลผ่านกลับเข้าถังผลิตโดยอาศัยแรงขับเคลื่อนภายในตัวของเครื่อง Flashmix


วีดีโอแสดงผลิตภัณฑ์

Flashmix
เครื่องผสม Flashmix

ทางเลือกของเครื่องที่ให้บริการ


หัวผสม

หัวผสมประเภทต่างๆนั้น มีให้บริการสำหรับทุกๆเครื่องผสมซิลเวอร์สัน high shear mixers หัวบดต่างๆ เหล่านี้ง่ายต่อการสับเปลี่ยน ส่งผลให้เครื่องผสมทำงานผสมได้หลากหลายขึ้น ได้แก่ การทำอีมัลซิฟายอิง, โฮโมจีไนซิง, การบดละเอียด, ทำละลาย, แตกสลาย, ผสมเป็นเนื้อเดียว, ลดขนาดอนุภาค, และกำจัดก้อนแป้ง เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนหัวผสมหนึ่งไปเป็นอีกแบบหนึ่งนั้นสามารถทำได้ง่ายและรวดเร็ว

ข้อสงสัย-คำถาม? ถามผู้เชี่ยวชาญ
โทรหาเรา 66-2-8717001-3