เครื่องผสม Ultra Hygienic In-Line Mixers

เครื่องผสมเอนกประสงค์ In-Line ในตระกูลของ Ultra Hygienic สามารถใช้งานได้กว้างขวางและหลากหลาย ได้แก่ การผสม, อิมัลซิฟายอิง, โฮโมจีไนซิง, บดขนาด, และทำละลาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ, ยืดหยุ่นและมีโครงสร้างที่เน้นสุขอนามัย ซึ่งหาไม่ได้ในเครื่องแบบอื่นๆ ทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐานจาก 3A TPV (Third Party Verification) และ EHEDG ออกแบบตามแนวปฏิบัติของ FDA และ cGMP

ลักษณะเด่นของเครื่องคือ:

  • มีแรงดูดภายในตัว
  • ปราศจากอากาศเข้าผสมกับผลิตภัณฑ์
  • ไม่มีการเล็ดลอดการตัดบดเฉือน
  • สับเปลี่ยนหัวบดได้
  • มีทางออก (outlet) แบบ tangential และเอียงไหลออกได้เองในตัว
  • ใช้ซีลอุดรั่วเพลาแบบ Ultra Hygienic ที่ง่ายต่อการเปลี่ยนเป็นซีลเดี่ยวหรือคู่ได้
  • ไม่จำเป็นต้องมีการถอดแยกชิ้นส่วนเพื่อทำความสะอาด
  • ลดการซ่อมบำรุงและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน, เพิ่มความน่าเชื่อถือและความสามารถในการผลิต

Download Technical Information (PDF)

 

ถามคำถามผู้เชี่ยวชาญ


ส่งความจำนง