email_iconrequest_quote_iconsearch_icon

เคล็ดลับการผสม

ผงทำให้เหนียว และ ผงทำให้ข้น - จะหลีกเลี่ยงไม่ให้ผงจับตัวเป็นก้อนได้อย่างไร

ผู้จัดจำหน่ายผงทำให้ข้นและผงทำให้เหนียวมักแนะนำให้โรยผงเหล่านี้ลงไปบนผิวส่วนผสมที่เหลวอย่างช้าๆ เพื่อลดปัญหาการจับกันเป็นก้อนแป้ง และก้อนตาปลา (eyefish) เนื่องด้วยการทำงานของเครื่องกวนผสมแบบดั้งเดิมทั่วไปที่ไม่สามารถตีก้อนเม็ดแป้งนี้ให้แตกละลายได้ ผลผลิตที่ได้ออกมาจึงมีคุณภาพต่ำ ขาดความสม่ำเสมอ ส่งผลให้ความสามารถในการผลิตลดลง

ด้วยเครื่องผสมซิลเวอร์สันความเฉือนสูง สามารถทำการผสมได้ในทางตรงกันข้าม โดยสามารถเทผงแป้งเข้าผสมได้หมดแบบรวดเดียว การบดเฉือนของหัวบดผสม rotor/stator จะทำการบดสลายผงแป้งให้ละลายได้อย่างรวดเร็วก่อนที่ของผสมเหลวจะเริ่มหนืดตัวมากขึ้น ได้สารละลายที่ปราศจากเม็ดแป้ง ทำการผลิตได้เต็มความสามารถ ผลิตภัณฑ์มีความสม่ำเสมอ ให้ผลลัพธ์ออกมาเหมือนกันในทุกการผสม


การบดผสมของเหลวที่มีความหนืดสูงและต่ำเข้าด้วยกัน

เมื่อบดผสมของเหลวที่มีความหนืดสูงและต่ำให้เข้ากัน ให้เริ่มต้นการผสมด้วยของเหลวที่มีความหนืดต่ำก่อนแล้วค่อยเติมของเหลวที่มีความหนืดสูงตามไปทีหลัง จะทำให้ช่วยประหยัดพลังงาน ตัดความจำเป็นในการต้องเลือกหาเครื่องกำลังแรงสูงมาใช้ในการบดผสมงานซึ่งมีความหนืดสูง สำหรับงานผสมที่ต้องใส่สีเข้าผสมนั้น แนะนำให้ทำเป็นขั้นตอนสุดท้าย เพื่อจะได้เห็นชัดเจนว่าของเหลวได้ถูกบดผสมสำเร็จตามต้องการก่อนแล้ว


การลดขนาดอนุภาคอย่างเหมาะสม

การละลายผงแป้งที่ต้องการลดขนาดอนุภาคแป้งไปด้วยในตัวนั้น วิธีที่ดีที่สุดสามารถทำได้โดยใส่ผงแป้งลงไปผสมในของเหลวปริมาณน้อยก่อน ขั้นตอนนี้จะเน้นการใช้พลังงานไปในการบดและสลายผงแป้งมากกว่าใช้ไปกับการขับเคลื่อนให้มีการไหลเข้าผสมกันของงานผสมทั้งล็อต และการตรงเข้าสู่ศูนย์กลางของหัวบดผสมทำให้มีการบดย่อยโดยตรงทันที ช่วยเร่งการลดขนาดอนุภาคให้เร็วยิ่งขึ้นไปอีก เมื่อได้ขนาดเม็ดอนุภาคแป้งที่ต้องการแล้ว จึงสามารถปล่อยของเหลวที่เหลือในระบบให้เข้ามาผสมได้ด้วยเครื่องผสมซิลเวอร์สันได้อย่างรวดเร็ว


การเตรียมอิมัลชันอย่างมีประสิทธิภาพ

การทำอิมัลชันต้องให้แน่ใจว่าจังหวะการเข้าผสมทำได้เหมาะเจาะพอดีกับจังหวะการไหลเข้าอย่างต่อเนื่อง อาจไม่สำคัญมากนักสำหรับงานผสมในห้องปฏิบัติการ แต่สำหรับการผลิตขนาดใหญ่ในประมาณมากๆแล้ว การเข้าผสมที่ได้จังหวะพอดีถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เครื่องผสมซิลเวอร์สัน In-Line  เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานเตรียมอิมัลชัน โดยเพิ่มจังหวะเข้าผสมเข้าไปในระยะก่อนถึงทางเข้าของตัวเครื่อง ทั้งนี้เพื่อมั่นใจได้ว่าเครื่องสามารถทำอิมัลชันได้อย่างทันที


ต้องการเพิ่มการผลิต แต่จำกัดเรื่องพื้นที่และงบประมาณ

การเพิ่มเครื่องผสมซิลเวอร์สัน In-Line เข้าไปในกระบวนการผลิตที่มีอยู่แล้วช่วยลดเวลาที่ใช้ในกระบวนการผลิตได้มากถึง  90 เปอร์เซ็นต์ สามารถเพิ่มการผลิตได้อย่างยิ่งยวดโดยไม่จำเป็นต้องหาซื้อถังผสมหรืออุปกรณ์อื่นใดเพิ่มเข้ามา


เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดของกระบวนการบดละเอียด

ในกรณีที่เครื่องโม่แบบดั้งเดิมยังมีการใช้งานอยู่นั้น การเตรียมวัตถุดิบโดยลดขนาดล่วงหน้ามาก่อนด้วยเครื่องซิลเวอร์สัน จะสามารถผลิตพรีมิกซ์ที่มีขนาดสม่ำเสมอ ช่วยให้ไหลเข้าเครื่องโม่ได้อย่างรวดเร็วโดยเครื่องโม่แบบมีตัวประสานจะทำงานได้ดีสำหรับวัตถุดิบที่มีเนื้อสม่ำเสมอและเม็ดอนุภาคมีขนาดเล็ก หรือในบางกรณีเครื่องผสมซิลเวอร์สันก็ทำการบดผสมโดยมีเครื่องโม่ย่อยขนาดร่วมทำงานด้วยเช่นกัน ซิลเวอร์สันให้บริการเครื่องผสมประเภทต่างๆ รวมถึงเครื่อง In-line แบบหัวบดตัดชั้นเดียว และหลายชั้น ออกแบบมาสำหรับงานบดผสมที่วัตถุดิบมีความแข็งมากๆเช่น เม็ดสี, สีย้อม , ตะกรันไส้กรอง, Titanium Dioxide เป็นต้น


เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องโฮโมจีไนเซอร์ภายใต้ความดันสูง

เครื่องโฮโมจีไนเซอร์ภายใต้ความดันสูงเป็นเครื่องที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงทั้งตอนซื้อเครื่องและระหว่างการใช้งาน เป็นอุปกรณ์ที่ต้องมีการบำรุงรักษาสูงแต่ปริมาณงานผลิตออกมาทำได้ค่อนข้างต่ำ การทำงานโดยผ่านวัตถุดิบเข้าเครื่องผสมซิลเวอร์สัน In-Line ก่อน จะช่วยลดขนาดพรีมิกซ์ให้ผ่านเข้าเครื่องโฮโมจีไนเซอร์ได้ในอัตราที่สูงขึ้น ในหลายๆ กรณีพบว่าด้วยความสามารถในการลดขนาดอนุภาคของเหลวได้เล็กมากๆ ของเครื่องซิลเวอร์สัน ทำให้สามารถตัดความจำเป็นต้องใช้เครื่องโฮโมจีไนเซอร์ไปโดยปริยาย


ปัญหาในการขยายขนาดจากห้องปฏิบัติการไปสู่การผลิตเต็มรูปแบบ

ลูกค้าเคยประสพความยุ่งยากในการจำลองผลลัพธ์การผลิตจากโรงงานนำร่องไปสู่การผลิตจริงหรือไม่ กุญแจสำคัญในการผลิตเครื่องจักรขนาดใหญ่ให้ประสบความสำเร็จคือชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ต้องให้เหมือนและใกล้เคียงกันให้มากที่สุด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องผสมแล็ปส่วนใหญ่เชี่ยวชาญเฉพาะเครื่องผสมขนาดเล็ก แต่ไม่ได้ผลิตเครื่องสำหรับการขยายขนาด แต่สำหรับเครื่องผสมแล็ปซิลเวอร์สันเราย่อขนาดเครื่องจักรขนาดใหญ่มาไว้ในห้องแล็ปที่ให้ผลลัพธ์การผลิตออกมาเหมือนกันทุกอย่าง เครื่องจักรใหญ่ที่ขยายขนาดทุกเครื่องทำงานได้เที่ยงตรง แม่นยำและทำการผลิตซ้ำได้


มองหาวิธีการผสมที่ไม่มีอากาศเข้าร่วมในกระบวนการผลิต

เครื่องผสมซิลเวอร์สัน In-Line สามารถทำการผลิตที่ไม่ให้อากาศเข้าไปผสมในกระบวนการผลิตได้ โดยการต่อเครื่องจักร ท่อลำเลียง และถังผสมให้เป็นระบบปิด ประกอบกับพลังปั๊มของเหลวไหลเต็มท่อเข้าได้เองภายในตัว ทำให้อากาศไม่มีโอกาสเข้าไปผสมได้ เหมาะสำหรับกระบวนการผลิตที่ค่อนข้างไวต่อการเกิดฟองอากาศ ได้แก่ แชมพู และ ผงซักฟอกเป็นต้น


การบดกระจายผงแป้งโดยไม่จำเป็นต้องผ่านการทำพรีมิกซ์

การใช้เครื่องผสมผงแป้งซิลเวอร์สัน Flashblend  จะแตกแต่งกับใช้งานเครื่อง Eductor Funnels หรือเครื่องผสมผงแป้งในของเหลวโดยทั่วๆ ไป โดยวัตถุดิบไม่ต้องผ่านการทำพรีมิกซ์มาก่อน สามารถเทเข้าถังกรวยได้เลย ยกตัวอย่างเช่น ในงานผสมผงทำให้เหนียวและผงทำให้ข้น ผู้จัดจำหน่ายมักแนะนำให้ทำการผสมกับส่วนผสมอื่นก่อน เพื่อป้องกันไม่ให้ผงแป้งจับตัวเป็นก้อนเวลาทำการผสมแบบทั่วไป แต่ด้วยระบบการผสมผงแป้งในของเหลวของซิลเวอร์สันแล้ว ขั้นตอนนี้ไม่มีความจำเป็นใดๆ ทั้งสิ้น ด้วยพลังตัดเฉือนของระบบ จะจัดการกับผงแป้งรวมทั้งก้อนแป้งที่จับตัวกัน ให้ถูกบดสลายและละลายได้อย่างรวดเร็วและสมบูรณ์ อีกทั้งสามารถเพิ่มการผลิตได้มากขึ้นด้วย


ด้วยเครื่องผสมซิลเวอร์สัน In-Line ช่วยเร่งกระบวนการทำละลายให้ได้เร็วขึ้น

หากลูกค้าต้องการทำละลายยางหรือโพลีเมอร์ในสารละลาย Solvent เครื่องกวนผสมธรรมดาที่ติดตั้งในถังอาจทำการพัดวัตถุดิบให้ไหลผสมกันได้ดีแต่ไม่สามารถทำการบดย่อยสลายขนาดได้ ใช้เวลานานในการทำละลายโพลิเมอร์ แต่ด้วยเครื่องผสมซิลเวอร์สันจะสามารถเร่งกระบวนการผลิตให้ได้เร็วขึ้น ด้วยกระบวนการบดตัดความเฉือนสูงของหัวบดผสม ลดขนาดอนุภาคให้มีพื้นที่สัมผัสกับของเหลวรอบๆตัวได้มากขึ้น กอรปกับพลังขับเคลื่อนภายในตัวถังที่สูง ส่งผลให้การผสมทำได้เร็วขึ้น ซิลเวอร์สันมีเครื่องผสมขนาดต่างๆ ไว้ให้บริการตามขนาดการผลิตและประเภทโพลิเมอร์หรือยางที่ใช้ รวมถึงระบบที่สามารถจัดการกับก้อนวัตถุดิบขนาดใหญ่ๆ ได้โดยไม่ต้องผ่านการย่อยขนาด ตัดหรือบดให้เล็กมาก่อน


ช่วยลำดับขั้นตอนวัตถุดิบที่ใส่เข้าไปในกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องผสมความเฉือนสูงซิลเวอร์สัน สามารถทำงานผสมหลายประเภทได้ในเวลาเดียวกัน เช่นการลดสลายขนาด, การทำอิมัลชัน, หรือการทำโฮโมจีไนซ์ เป็นต้น ผลิตภัณฑ์จำนวนมากสามารถผลิตได้โดยผ่านกระบวนการเพียงขั้นตอนเดียวโดยใช้เครื่องผสมซิลเวอร์สัน สำหรับการผสมที่มีส่วนผสมของผงทำให้เหนียวและผงทำให้ข้น หรือตัวประสานต่างๆ เข้าร่วมด้วย แนะนำให้เติมสารเหล่านี้เข้าไปในขั้นตอนสุดท้าย ทั้งนี้เพื่อให้ส่วนผสมอื่นๆ ได้ถูกบดผสมให้เข้าที่ก่อนในระหว่างที่ความหนืดยังต่ำอยู่ และเพื่อป้องกันการเสียโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ด้วยในกรณีที่สารที่เพิ่มเข้าไปเหล่านี้อาจมีผลต่อค่าความเป็นกรดและด่าง ( pH)


ข้อสงสัย-คำถาม? ถามผู้เชี่ยวชาญ
โทรหาเรา 66-2-8717001-3