email_iconrequest_quote_iconsearch_icon

อีมัลซิฟายอิง

กุญแจสำคัญในการทำอิมัลชั่นให้อยู่ตัวนั้นเป็นผลมาจากการทำอนุภาคของผสมให้ได้มีขนาดเล็กมากๆ กอรปกับพลังงานในการบดเฉือนที่ให้เข้าไปในกระบวนการผสมมากเท่าไรก็จะยิ่งทำให้ได้ของผสมเหลวอิมัลชั่นที่มีขนาดอนุภาคเล็กและอยู่ตัวดีมากขึ้นเท่านั้น

การบดตัดเฉือนที่ดีของ rotor/stator ของเครื่องผสมซิลเวอร์สันที่ได้ออกแบบมาเป็นอย่างดีนี้ เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับงานผสมประเภทนี้ โดยเครื่องสามารถทำการลดขนาดอนุภาคได้ถึง 2-5 ไมครอน ส่งผลให้การทำอิมัลชั่นสามารถเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดาย

สำหรับการทำอิมัลชั่่นที่ต้องการความละเอียดของส่วนผสมที่เล็กมากถึง 0.5 ไมครอนนั้นก็สามารถทำได้เช่นกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของส่วนผสม และทั้งนี้ยังช่วยลดความจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องทำโฮโมจีไนซ์ภายใต้ความดันสูงสำหรับหลายๆ งานผสมได้อีกด้วย

สำหรับกรณีที่จำเป็นต้องใช้เครื่องทำโฮโมจีไนซ์ภายใต้ความดันสูงนั้น พบว่าหากทำการเตรียมส่วนผสมมาก่อนโดยใช้เครื่องผสมซิลเวอร์สัน In-Line จะช่วยให้กระบวนการผสมโฮโมจีไนซ์ที่ความดันสูงสามารถทำได้ด้วยอัตราเร็วสูงยิ่งขึ้น เครื่องทำโฮโมจีไนซ์จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อของเหลวผสมที่เตรียมมาล่วงหน้านั้นมีอนุภาคเล็กผสมรวมเป็นเนื้อเดียวกันถูกป้อนเข้าไป


อีมัลซิฟายอิง
เครื่องบดผสมอีมัลซิฟายอิงแบบ In-Line
ข้อสงสัย-คำถาม? ถามผู้เชี่ยวชาญ
โทรหาเรา 66-2-8717001-3