email_iconrequest_quote_iconsearch_icon

การลดขนาดให้เป็นอนุภาค

กระบวนการตัดเฉือน high shear ของ rotor/stator เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว วัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นของแข็งหรือกึ่งของแข็งจะถูกบด ลดขนาดให้เป็นเนื้อเดียว และมีขนาดเล็กถึงระดับไมครอนได้ในการทำงานขั้นตอนเดียวอย่างรวดเร็ว

ความสามารถในการลดขนาดขึ้นอยู่กับความแข็งของวัตถุดิบ พบว่าการใช้เครื่องผสมซิลเวอร์สันในการบดลดขนาดที่ต้องการ เพื่อเตรียมพร้อมวัตถุดิบสำหรับนำไปใช้ในเครื่องบดขนาดทั่วๆ ไปเป็นลำดับต่อไปนั้นสามารถทำได้อย่างดีเยี่ยม

โดยเครื่องผสมซิลเวอร์สันจะทำให้วัตถุดิบผสมที่ทำการเตรียมไว้นี้ผสมเป็นเนื้อเดียวกันโดยตลอดและมีอนุภาคเล็ก เมื่อป้อนเข้าเครื่องบดขนาดทั่วไปอีกครั้งจะสามารถทำได้ด้วยอัตราที่เร็วยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ซิลเวอร์สันมีเครื่องผสม In-Line หลากหลายรูปแบบและขนาดไว้ให้บริการทั้งแบบหัวบดชั้นเดียว และหัวบดหลายชั้น รวมทั้งการทำงานที่มีการบดผสมหลายระดับขั้น เหมาะสำหรับงานผสมที่วัตถุดิบมีความแข็งมากๆ เช่น เม็ดสี (pigments), สารผสมย้อมสี (dyestuffs), ตะกอนกรัน (filter cake), ไทเทเนียม ไดอ๊อกไซด์ (titanium dioxide) เป็นต้น


การลดขนาดให้เป็นอนุภาค
ข้อสงสัย-คำถาม? ถามผู้เชี่ยวชาญ
โทรหาเรา 66-2-8717001-3