กระบวนการทำงาน

ไม่ว่างานผสมในอุตสาหกรรมของคุณจะเป็นอะไรก็ตาม อันได้แก่ ต้องการผสมให้เป็นเนื้อเดียว, อีมัลซิฟายอิง, โฮโมจีไนซิง,ไฮเดรติง, ทำละลาย, ผสม, กำจัดก้อนแป้ง, หรือการดึงกลับมาใช้ใหม่ เพียงเครื่องผสมซิลเวอร์สัน High shear เครื่องเดียวเท่านั้นที่คุณต้องการ สามารถจัดการกับงานผสมต่างๆของคุณให้สำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี

เครื่องผสมซิลเวอร์สัน ได้ถูกออกแบบมาให้สามารถทำงานได้หลากหลายประเภทของงานผสม มีความรวดเร็วและสม่ำเสมอ ด้วยการทำงานอย่างรวดเร็วยอดเยี่ยมนี้เอง ทำให้เวลาที่ใช้ในกระบวนการผลิตลดลงอย่างมาก เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการผสมแบบดั้งเดิมโดยใช้เครื่องกวนผสมโดยทั่วไป (agitator)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของการใช้งานเครื่องผสมซิลเวอร์สันในแต่ละอุตสาหกรรมงานผสมนั้น คลิกได้ที่ลิงค์ข้างล่างนี้

การผสมให้เป็นเนื้อเดียว

อีมัลซิฟายอิง

การทำโฮโมจีไนซิง

การเข้าทำพันธะกับน้ำ

การทำละลาย

การผสมผงแป้งในของเหลว

สลายก้อนแป้ง

การดึงกลับมาใช้ใหม่

การลดขนาดให้เป็นอนุภาค

การกวนผสม

การกลั่นน้ำมันสำหรับบริโภค

ถามคำถามผู้เชี่ยวชาญ


ส่งความจำนง