เครื่องผสมสำหรับใช้ในห้องแล็ป

เครื่องผสมซิลเวอร์สันตระกูล L5 ใหม่นี้ได้ถูกพัฒนาออกมาล่าสุดเหมาะสำหรับงานผสมในห้องแล็ป ได้แก่ งานวิจัย, งานวิเคราะห์ QA, และงานผลิตขนาดย่อมของอุตสาหกรรมต่างๆ

เครื่องผสมประเภทนี้ สามารถใช้งานได้หลากหลายได้แก่ งานผสม, อีมัลซิฟายอิง, โฮโมจีไนซิง, งานบดละเอียด, และทำละลาย เป็นต้น เป็นเครื่องที่มีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่นซึ่งหาไม่ได้ในเครื่องผสมแบบอื่นๆ สามารถทำการผสมได้ตั้งแต่ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ไปจนถึง 12 ลิตร เครื่องผสมแบบ In-line ทำงานได้ที่อัตราการไหล 20 ลิตรต่อชั่วโมง สามารถผลิตซ้ำได้เมื่อขยายการผลิตขึ้นโดยให้ผลลัพธ์เดียวกันตลอด ทั้งยังให้ความแม่นยำในการทำนายความสามารถของเครื่องผสมขนาดใหญ่ที่ใช้ในการผลิตของอุตสาหกรรมจริง

เครื่องผสมสำหรับห้องแล็ป L5M-A มีฟังค์ชันการใช้งานหลายอย่าง (ดังแสดงขวามือ) เครื่องประกอบไปด้วย หน้าจอควบคุมเป็นระบบสัมผัส พร้อมด้วยเครื่องวัดความเร็วระบบดิจิตอล, สามารถโปรแกรมเวลาได้ และแสดงกำลังกระแสไฟฟ้าที่ใช้ขณะทำการผสม ความสามารถเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับงานผสมที่ต้องการเก็บข้อมูลและรายละเอียดของกระบวนการผลิตเมื่อต้องการทำการผลิตซ้ำอีก

Download Technical Information (PDF)

ถามคำถามผู้เชี่ยวชาญ


ส่งความจำนง