ครื่องผสมผงแป้ง Flashblend

การแตกกระจายและสลายของผงแป้งในของเหลวเพื่อให้ได้ของเหลวผสมเป็นเนื้อเดียวกันตลอดนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากที่สุดสำหรับทุกๆ งานผสมในแต่ละครั้ง เพื่อแก้ปัญหานี้ซิลเวอร์สันได้พัฒนาเครื่องผสม Flashblend ขึ้นมา ให้มีระบบการบดตัดเฉือนที่สูงเพื่อให้ผงแป้งชนิดต่างๆ ละลายและผสมได้อย่างรวดเร็วทั้งนี้ยังช่วยแก้ปัญหาการผสมของผงทำเหนียวและผงทำให้ข้นได้ด้วยเช่นกัน

Flashblend ได้ถูกออกแบบมาเพื่อทำการละลายผงแป้งให้เป็นสารละลายเนื้อเดียวทั้งแบบต่อเนื่องและกึ่งต่อเนื่องได้เร็วถึง 15,000กิโลกรัมต่อชั่วโมง การผสมด้วยระบบนี้สามารถรับมือความหนืดได้ในช่วงค่อนข้างกว้าง จากความหนืดต่ำไปจนถึงความหนืดระดับเจล

ข้อดีของเครื่องประเภทนี้คือ

  • เหมาะสำหรับการผลิตขนาดใหญ่
  • ได้ผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากก้อนแป้ง
  • สามารถทำการผลิตซ้ำได้
  • รวดเร็ว
  • มีอากาศเข้าไปผสมน้อยมาก
  • ช่วยปรับปรุงสุขอนามัยของถังผสม
  • ของเหลวหนืด (viscous liquid) สามารถเข้าผสมกับของเหลวรวม (bulk liquid) ได้โดยผ่านกรวยใหญ่ (hopper)
  • สามารถดูดของเหลวร่วม (liquid additives) เข้าใส่ได้โดยตรง

Download Technical Information (PDF)

 

ถามคำถามผู้เชี่ยวชาญ


ส่งความจำนง