เครื่องผสม In-Line

เครื่องผสมซิลเวอร์สัน High Shear mixers มีประสิทธิภาพสูงสุดและทำงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถลดเวลางานผสมได้ถึง 90% การทำงานของเครื่องผสม In-Line แต่ละเครื่องนั้นสามารถมีการดัดแปลงได้โดยการสับเปลี่ยนหัวผสมซึ่งทำได้ง่ายและรวดเร็ว ทำให้เครื่องสามารถใช้งานได้หลายรูปแบบ ได้แก่ ผสม, อิมัลซิฟายอิง, โฮโมจีไนซิง, ทำละลาย, ซัสเปนชั่น, แตกละลาย, และย่อยขนาดของแข็ง

ลักษณะเด่นของเครื่อง:

 • ปราศจากอากาศเข้าไปผสมในผลิตภัณฑ์
 • มีแรงดูดภายในตัว
 • ไม่มีการเล็ดลอดการบดตัดเฉือน
 • มีการสับเปลี่ยนหัวผสมได้
 • มีโครงสร้างที่เน้นสุขอนามัย
 • ใช้พลังงานต่ำ
 • กำจัดการจับตัวกันเป็นก้อนแป้งและก้อนตาปลา
 • ทำสารละลายอิมัลชั่นและซัสเปนชั่นที่อยู่ตัว
 • ลดขนาดให้เป็นอนุภาค
 • ทำละลายได้รวดเร็ว
 • เร่งการทำปฏิกิริยาทางเคมี

Download Technical Information (PDF)

 

ถามคำถามผู้เชี่ยวชาญ


ส่งความจำนง