เครื่องผสม Ultra Hygienic

ซิลเวอร์สันเป็นผู้บุกเบิกและให้บริการเครื่องผสมที่ได้สุขอนามัยเป็นพิเศษ เครื่องผสมประเภทนี้ทุกขนาดตรงตามมาตรฐาน ของ FDA และ cGMP รวมทั้งได้รับการรับรองมาตรฐานสุขอนามัยของเครื่องจาก 3A และ EHEDG เป็นเครื่องที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมยา, เทคโนโลยีชีวะภาพ, อาหาร, และเครื่องสำอาง ที่มีมาตรฐานของกระบวนการทำความสะอาด Cleaning-In-Place (CIP) และ Sterilising-In-Place (SIP) เป็นหลักสำคัญ

ถามคำถามผู้เชี่ยวชาญ


ส่งความจำนง