เครื่องผสม Batch

เครื่องผสมซิลเวอร์สัน Batch ไม่ได้แค่ทำการผสมเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังทำการ อีมัลซิฟาย, โฮโมจีไนซ์, ทำละลาย, ซัสเปน (suspends), แตกละลายและบดขนาด อีกด้วย แต่ละเครื่องประกอบไปด้วยหัวผสม rotor/stator มีที่ความเที่ยงตรงทางวิศวกรรม มีความสามารถเหนือเครื่องผสมแบบธรรมดาทั่วไป ลดเวลาการผลิตได้ถึง 90% ช่วยปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์, มีความสม่ำเสมอในแต่ละล็อตการผลิตและช่วยให้กระบวนการผลิตทำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

เครื่องผสม Batch มีความสามารถดังต่อไปนี้

  • ทำการผสมได้ตั้งแต่ 1 – 30,000 ลิตร
  • กำจัดการจับกันเป็นก้อนของผงแป้งและก้อนตาปลา (fish eye)
  • ผลิตสารละลายอีมัลชั่นและซัสเปนชั่นที่อยู่ตัว
  • ลดขนาดให้เป็นอนุภาค
  • ละลายของแข็งได้อย่างรวดเร็ว
  • เร่งการเกิดปฏิกิริยา

Download Technical Information (PDF)

ถามคำถามผู้เชี่ยวชาญ


ส่งความจำนง