email_iconrequest_quote_iconsearch_icon

การผสมให้เป็นเนื้อเดียว

เมื่อทำการผสมของเหลวที่เข้ากันได้ง่ายและมีความหนืดใกล้เคียงกัน พบว่าเครื่องกวนผสมสามารถทำการผสมได้ออกมาอย่างเป็นที่น่าพอใจ แต่ตราบใดก็ตามที่ของเหลวทั้งสองมีความหนืดที่แตกต่างกันอย่างมาก การทำงานของเครื่องกวนผสมดูเหมือนจะแค่พัดให้ของเหลวเคลื่อนที่ไปรอบๆ เท่านั้น ไม่มีการเข้าผสมรวมกันเกิดขึ้น หรืออาจต้องใช้เวลานานเพื่อทำให้ของเหลวทั้งสองผสมเป็นเนื้อเดียวกันได้สำเร็จ

ด้วยเครื่องผสมซิลเวอร์สัน High Shear Mixers การทำงานอย่างมีประสิทธภาพของ rotor กับ stator จะดูดส่วนผสมเหลวไปที่หัวผสม (workhead) ซึ่งเป็นแหล่งทำการบดผสม แล้วถูกอัดผ่านไหลออกไปรวมที่ถังผสม พบว่าของเหลวจะทำการผสมเป็นเนื้อเดียวกันแทบจะทันที

สำหรับการใช้งานบางประเภท เช่น การทำสารละลายเจือจาง หรือวัตถุดิบเหลวที่ทำปฏิกิริยากันอย่างทันทีที่มีการเข้าผสมกันนั้น พบว่าเครื่องผสมซิลเวอร์สันแบบ In-Line เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานประเภทนี้ ของเหลวประเภทที่สอง (secondary liquid) จะถูกต่อเข้าท่อถัดขึ้นไปในแนวตัวเครื่อง ฉะนั้นของเหลวที่ไหลเข้ามาบรรจบกัน จะถูกบดผสมในทันที ส่งผลให้มีการผสมเป็นเนื้อเดียวกันโดยกระบวนการไหลผ่านเพียงครั้งเดียว


การผสมเข้าเป็นเนื้อเดียว
ข้อสงสัย-คำถาม? ถามผู้เชี่ยวชาญ
โทรหาเรา 66-2-8717001-3