email_iconrequest_quote_iconsearch_icon

สลายก้อนแป้ง

เมื่อใส่ผงแป้งลงไปในของเหลว ผงแป้งมักมีแนวโน้มที่จะจับตัวกันเป็นก้อนซึ่งเครื่องกวนผสมที่ใช้โดยทั่วไปไม่สามารถทำให้แตกได้ การบดเฉือนของrotor/stator จะทำการบดสลายก้อนแป้งให้แตกอย่างรวดเร็ว ช่วยเพิ่มพื้นที่สัมผัสของอนุภาคแป้งกับของเหลวรอบๆข้างได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ได้สารละลายผสมที่ปราศจากก้อนแป้งภายในไม่กี่นาที

การติดตั้งเครื่องผสม In-Line เข้าไปในระบบที่ทำการผสมอยู่แล้วนั้นจะช่วยทำให้ได้สารละลายผสมที่ปราศจากก้อนแป้งอย่างรวดเร็ว และแต่ละล็อตการผลิตออกมาเหมือนกันอย่างสม่ำเสมอ ภาพจำลองทางขวามือจะแสดงให้เห็นว่าเครื่องผสมของเราสามารถทำได้อย่างไร


การสลายก้อนแป้ง
ข้อสงสัย-คำถาม? ถามผู้เชี่ยวชาญ
โทรหาเรา 66-2-8717001-3