โรงงานอุตสาหกรรม

ซิลเวอร์สันมีวิศวกรที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในกระบวนงานผสม กอรปด้วยความสามารถอันหลากหลายของเครื่องผสมซิลเวอร์สัน high shear เป็นเครื่องยืนยันเป็นอย่างดีว่าเครื่องผสมซิลเวอร์สันเป็นเครื่องที่คุ้มค่าและสามารถปรับเปลี่ยนการทำงานได้หลายรูปแบบ มีการใช้งานอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย

อาหาร

เคมีภัณฑ์

เครื่องสำอาง/น้ำหอม

อุตสาหกรรมยา

ถามคำถามผู้เชี่ยวชาญ


ส่งความจำนง