email_iconrequest_quote_iconsearch_icon

เครื่องทำโฮโมจีไนซิง

เครื่องทำโฮโมจีไนซิง

เครื่องทำโฮโมจีไนซิง

เครื่องผสมโฮโมจีไนซิงของซิลเวอร์สันเป็นเครื่องผสมที่ทำงานได้เร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถลดขนาดอนุภาคให้เล็กได้ถึง 2-5 ไมครอน ซึ่งเล็กมากเพียงพอสำหรับทำโฮโมจีไนซิงของผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากมายในท้องตลาด อาทิเช่น ครีม, ขี้ผึ้ง, โลชั่น, ซอส, และสารแต่งกลิ่นรส เป็นต้น

ซิลเวอร์สันมีเครื่องผสมสำหรับทำโฮโมจีไนซิงในงานประเภทนี้ไว้ให้บริการหลากหลายรูปแบบและขนาด ทั้งแบบใช้งานในถังและแบบ In-Line ด้วยหัวผสมที่ผ่านการผลิตมาอย่างเที่ยงตรงก่อกำเนิดอัตราการตัดเฉือนที่สูงเยี่ยมใน 3 ระยะของกระบวนการผลิต ช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีการโฮโมจีไนซิงเป็นเนื้อเดียวได้ตามต้องการ

สำหรับงานผสมไม่กี่ประเภทที่ต้องการความละเอียดของอนุภาคเล็กย่อยลงไปอีกนั้นก็สามารถทำได้โดยใช้เครื่องโฮโมจีไนซิงที่ภายใต้ความดันสูง

อย่างไรก็ตามเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นสำหรับกระบวนการนี้ พบว่าการเตรียมของผสมเหลวโดยผ่านเครื่องผสมซิลเวอร์สันโฮโมจีไนซิงมาก่อน ให้มีอนุภาคเล็กและเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วค่อยผ่านเข้าเครื่องโฮโมจีไนซิงภายใต้ความดันสูงนั้นจะทำให้กระบวนการผลิตทำได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น, มีประสิทธิภาพสูงสุด, และช่วยลดต้นทุนการทำงาน ซึ่งดีกว่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับการทำโฮโมจีไนซิงภายใต้ความดันสูงโดยทัวไปที่ของเหลวผสมมีการไหลผ่านเข้าเครื่องเพียงครั้งเดียว


วีดีโอแสดงผลิตภัณฑ์

การละลายเป็นเนื้อเดียว
ข้อสงสัย-คำถาม? ถามผู้เชี่ยวชาญ
โทรหาเรา 66-2-8717001-3