เครื่องสำอาง/น้ำหอม

ซิลเวอร์สันมีความเชี่ยวชาญและเข้าใจถึงความท้าทายของงานผสมที่คุณต้องเผชิญในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง เช่น กระบวนการผลิตที่ให้ได้สุขอนามัย, การผสมของผงแป้งในของเหลว, การผลิตสารละลายอีมัลชั่นที่อยู่ตัว, การละลายของผงแป้ง, การบดละเอียดของแข็ง, การผสมของเหลวที่มีความหนืดแตกต่างกัน, การแตกกระจายและเข้าผสมกับน้ำของผงทำให้เหนียว, การผสมเจือจางสารละลายที่ไวต่อการทำปฏิกิริยา เป็นต้น

เราจะทำงานร่วมกับคุณเพื่อให้มั่นใจว่าคุณได้เครื่องผสมที่ตรงต่อความต้องการใช้งานเฉพาะด้านนั้นๆApplication Reports


Dispersion and Hydration of Carbopol® - TH Dispersion and Hydration of Carbopol®

Carbopol® is a water soluble vinyl polymer, used as an emulsifying, stabilizing, suspending, thickening and gelling…

Production of Cosmetic Creams and Lotions - TH Production of Cosmetic Creams and Lotions

Cosmetic creams and lotions are used for a variety of purposes such as cleansing and moisturizing. The ingredients of…

Manufacture of Sun Tan Creams and Lotions - TH Manufacture of Sun Tan Creams and Lotions

The formulation of sun tan creams is a complex science. Due to increased demand for higher sun protection factors…

Manufacture of Deodorants and Antiperspirants - TH Manufacture of Deodorants and Antiperspirants

A deodorant stops odor by killing skin bacteria with biocides and masking odor through fragrance. An antiperspirant…

Dilution of High Active Surfacants - TH Dilution of High Active Surfacants

Surfactants such as Sodium Laureth Sulphate (SLES) are widely used in shampoo, bubble bath, liquid detergent and other…

Lipstick Manufacture - TH Lipstick Manufacture

Lipsticks consist of a pigment dispersed into a mixture of oils and waxes. The range of pigments and other raw…

Nail Varnish Manufacture - TH Nail Varnish Manufacture

Nail varnish (also called nail polish or enamel) is a lacquer consisting of ingredients as illustrated in the table…

Manufacture of Shampoos - TH Manufacture of Shampoos

Shampoos are a mixture of surfactants, conditioning agents, and many other ingredients in an aqueous base. In addition…

Manufacture of Toothpaste - TH Manufacture of Toothpaste

Toothpastes are generally either white abrasive pastes or clear gels. Although the formulations differ, they are made…

ถามคำถามผู้เชี่ยวชาญ


ส่งความจำนง