เครื่องผสม Bottom Entry - หัวผสม

หัวผสมประเภทต่างๆนั้น มีให้บริการสำหรับทุกๆเครื่องผสมซิลเวอร์สัน high shear mixers หัวบดต่างๆ เหล่านี้ง่ายต่อการสับเปลี่ยน ส่งผลให้เครื่องผสมทำงานผสมได้หลากหลายขึ้น ได้แก่ การทำอีมัลซิฟายอิง, โฮโมจีไนซิง, การบดละเอียด, ทำละลาย, แตกสลาย, ผสมเป็นเนื้อเดียว, ลดขนาดอนุภาค, และกำจัดก้อนแป้ง เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนหัวผสมหนึ่งไปเป็นอีกแบบหนึ่งนั้นสามารถทำได้ง่ายและรวดเร็ว

Bottom Entry General Purpose Disintegrating Head - TH

General Purpose Disintegrating Head - หัวผสมสำหรับการใช้งานทั่วไป

หัวผสมประเภทนี้ทำการผสมได้หลากหลายที่สุดในบรรดาหัวผสมทั้งหลาย ให้การบดตัดที่แข็งแรงมาก เหมาะสำหรับการใช้งานโดยทั่วไป รวมทั้งใช้บดละเอียดของแข็ง, สำหรับการเตรียมเจลและผงทำให้ข้น, ซัสเปนชั่น (suspension), สารละลายทั่วไป, และสเลอรี่ (slurries) เป็นต้น


Bottom Entry Square Hole High Shear Screen - TH

Square Hole High Shear ScreenTM - หัวผสมที่มีรูผ่านออกของ screen เป็นรูปสี่เหลี่ยม

ด้านเท่า ด้วยลักษณะของหัวบดที่มีค่า tolerance ค่อนข้างละเอียด ส่งผลให้มีอัตราการไหลตัดเฉือนที่ดีเยี่ยม เหมาะสมกับงานที่ต้องการบดลดขนาดลงอย่างรวดเร็วของวัตถุดิบแข็งที่ละลายและไม่ละลายในของเหลว อีกทั้งยังเหมาะสมในงานเตรียมสารละลายอีมัลชั่น และสารละลายคอลลอยด์อีกด้วย


Bottom Entry Slotted Disintegrating Head - TH

Slotted Disintegrating Head – หัวผสมที่มีรูผ่านของ screen แบบสล็อต

ใช้สำหรับบดสลายวัตถุดิบประเภทเส้นใย เช่น สัตว์และผัก รวมทั้งการบดสลายและทำละลายของวัตถุดิบประเภทอีลาสติก (elastic) เช่น ยางและโพลิเมอร์ เป็นต้น มีให้บริการทั้งหัวสล็อตแบบแนวตั้ง และแนวขวาง


ถามคำถามผู้เชี่ยวชาญ


ส่งความจำนง